KLJ algemeen

KLJ is de jeugd- en jongerenbeweging actief op het platteland in Vlaanderen.
In zo'n 360 afdelingen komen op regelmatige basis de ruim 30.000 leden bij elkaar. Ongeveer 3.500 jongeren nemen hiervoor een engagement op als leider/bestuurslid. Ook in de Oostkantons is er een KLJ-werking in 28 afdelingen, goed voor ongeveer 1.800 leden en gedragen door een 300-tal bestuursleden.

De KLJ-werking staat of valt met de inzet, dynamiek en kennis van deze plaatselijke bestuursleden.

Daarom wordt een uitgebreid gamma aan kadervorming opgezet. De KLJ richt zich tot alle jongens en meisjes van 6 tot 35 jaar. In de KLJ werken we met drie leeftijdsgroepen : de -12, de -16 en de +16. De afdelingen zijn vrij om afhankelijk van de plaatselijke situatie andere opsplitsingen te maken en bepalen zelfstandig wanneer en hoe vaak ze samen komen. We streven er naar om in iedere afdeling een +16 werking op te zetten.De werking van KLJ situeert zich duidelijk in de vrije tijd.

Voor een groot deel zijn het ontspannende activiteiten, al moet het duidelijk zijn dat de KLJ meer is dan een sport- of hobbyclub. In de KLJ kunnen kinderen en jongeren immers op een eigen manier bezig zijn met de dingen die voor hen belangrijk zijn. Samen zoeken ze naar antwoorden op hun vragen, discussiëren ze over wat goed en slecht is en leren ze zo samen te ontdekken waar er grenzen liggen en welke waarden nog echt belangrijk zijn.

Even kort...

De KLJ wil jonge mensen samenbrengen: KLJ richt zich vooral naar dorpsjongeren en wil hen samenbrengen in hun dorp. KLJ zorgt voor regelmatige activiteiten waar de jongeren mekaar kunnen ontmoeten, elkaar leren kennen.

KLJ werkt aan de persoonlijke vorming en aan de groepsvorming van de leden: Doorheen haar activiteiten wil KLJ werken aan de vorming van jongeren. Ze wil jongeren kansen bieden om zich te ontplooien, om hun persoonlijheid te vormen, om samen dingen uit te proberen en te realiseren. In elke activiteit zit sowieso al een stukje vorming. Daarnaast probeer KLJ ook vormende activiteiten op te zetten rond allerhande thema's.

KLJ wil meewerken aan de opbouw van de samenleving: KLJ wil niet langs de zijlijn staan maar actief haar mening naar voor brengen over hoe de samenleving moet opgebouwd worden. Daartoe zendt KLJ vertegenwoordigers naar diverse organen en neemt KLJ op nationaal vlak standpunten in. KLJ wil ook dat de plaatselijke afdelingen vertegenwoordigingen opnemen in jeugdraden en dergelijke, en meebouwen aan een betere samenleving. Zo zijn veel afdelingsbesturen vertegenwoordigd in de jeugd- en parochieraad.

Meer info over KLJ kan je vinden op de site van KLJ Nationaal ( www.klj.be)