-12

Er zijn twee leeftijdsgroepen in onze -12 groep:

  1. De bengels zijn alle jongens en meisjes uit het eerste tot en met het derde leerjaar

  2. De rakkers zijn alle jongens en meisjes uit het vierde tot en met het vijfde leerjaar.